USŁUGI PPOŻ

  • Szkolenia dla pracowników
  • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Etatyzacja sprzętu ppoż
  • Doradztwo w zakresie PPOŻ w zakładzie pracy
  • Kontrola doraźna stanu ppoż.