USŁUGI BHP
Poniżej przedstawiamy zakres usług świadczących przez naszą firmę:

  • Szkolenia bhp okresowe i wstępne
  • Szkolenia ppoż.
  • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
  • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Doradztwo w zakresie bhp w zakładzie pracy
  • Kontrola doraźna stanu bhp i ppoż.
  • Uczestnictwo w kontrolach PIP, PIS, PSP
  • Nadzór nad dokumentacją związaną z bhp
  • Opracowywanie instrukcji bhp
  • Pomoc w doborze i zakupie środków ochrony osobistej i sprzętu ppoż.